KÖZMŰVELŐDÉS

A nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi kulturális hagyományok megőrzése és folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek megvalósítására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése a társadalom közös érdeke.

Településünkön a közművelődés a helyi sajátosságok, igények figyelembevételével, a kulturális törvény és a hozzá kapcsolódó rendelet alapján, a Nemzeti Művelődési Intézet iránymutatásával és támogatásával szerveződik.

 

A hozzá kapcsolódó kulturális termékek:

 • Helyi közösségek működésének támogatása a társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlődését elősegítő tevékenységek, szolgáltatások, valamint generációk közötti kapcsolatokat erősítő programok szervezésével.
 • Kulturális alkotások – népzene, néptánc, népdal, színház – létrehozásának támogatása érdekében művelődő közösségek segítése
 • Befogadott programok, előadások által a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra értékeinek megismerése
 • Népművészet átörökítése, ápolása,
 • A szülőföldhöz ragaszkodás erősítése érdekében események, rendezvények szervezése a helyi szokások figyelembevételével, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó szervezetek bevonásával
 • A település határain túli kapcsolatok erősítése országhatáron belül és kívül, intézményi és civil szinten
 • Nemzeti identitástudat erősítése nemzeti ünnepek által
 • Kulturális értékek közvetítése időszaki kiállítások rendezésével, népművészet, népi iparművészet, egyéb tárgyalkotó művészetek, szellemi értékek terén
 • alapkompetencia fejlesztése NYITOK közreműködésével, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek által
 • helyi partnerségi egyeztetések, együttműködési folyamatok kialakításában részvétel, azok támogatása, esetenként működtetése
 • Önálló előadói estek szervezése
 • Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád Megyei Igazgatósága által biztosított, javasolt programok szervezése

(Részlet Mórahalom város kulturális stratégiájából 2020-2025.)

Copyright © Minden jog fenntartva.

Az oldalt készítette és üzemelteti:
X